CBS Liberec – průběh stavby

Stavba CBS Liberec se dostala do finální fáze. V současné době probíhají dokončovací práce uvnitř i vně objektu a vše tak směřuje ke zdárné kolaudaci a předání objektu investorovi.