Dokončení hrubé stavby – CBS Liberec

Stavba má za sebou další významný milník. V listopadu jsme glajchou oslavili dokončení hrubé stavby. Jsme rádi, že tento náš již čtvrtý senior house, který pro nás tentokrát realizuje společnost Skanska, pokračuje dle harmonogramu a spěje ke zdárnému dokončení na jaře 2018.