První společnost skupiny EBM Group – EBM - Expert Building Management, s.r.o. vznikla již v roce 1998 a v roce 2011 byla založena společníky Ing. Ľubomírem Vaisem, Ing. Adamem Šefčákem a Ing. Vladislavem Jánoškou developerská společnost EBM Partner a.s.

Společnost působí převážně v přípravě a realizaci bytových projektů, zejména bydlení pro seniory, dále družstevního a nájemního bydlení. V této oblasti se zakladatelé společnosti pohybují již od počátku devadesátych let. Od té doby až dodnes se účastnili sami i se svými společnostmi přípravy a realizace mnoha projektů v této oblasti.

Zakladatelé využívají zkušenosti a know-how své a svých zaměstnanců z investiční činnosti, z projektové a inženýrské činnosti, z projektového managementu a z realitní činnosti, v neposlední řadě zkušenosti ze zahraniční spolupráce. Také byla využita zkušenost jednoho ze zakladatelů společnosti EBM Partner a.s., který jako ředitel Státního fondu rozvoje bydlení České republiky spolutvořil koncepci bydlení ČR do roku 2020, která se zaměřuje právě na výše uvedené problémy.

 

Loading...
More