Společnost EBM Partner a.s. byla založena v roce 2011 jako developerská „sestra“ projekční společnosti EBM – Expert Building Management, s.r.o.. Nyní je součástí skupiny EBM Group, která je po rozšíření o společnost EBM Construct s.r.o., jakožto generálního dodavatele staveb, již téměř soběstačná v oblasti stavebnictví.

Jediným akcionářem společnosti EBM Partner a.s. je její zakladatel Ing. Ľubomír Vais, který s pomocí externích equity partnerů rozbíhal první projekty. Sám se v této oblasti pohybuje od počátku devadesátých let, kdy se účastnil i se svou společností EBM – Expert Building Management, s.r.o. přípravy či realizace mnoha projektů.

Společnost působí převážně v přípravě a realizaci bytových projektů, zejména bydlení pro seniory, v čemž chce i nadále pokračovat. Obdobně zajišťuje a realizuje rezidenční projekty zejména formou družstevního bydlení.

V závislosti na vývoji trhu s bydlením, je ambicí společnosti do budoucna rozšířit portfolio o projekty nájemního bydlení. Zajímavými destinacemi jsou jak Praha (zde se jedná spíše o dlouhodobé nájemní bydlení), tak i turistické destinace v ČR i na Slovensku (zde se bude jednat spíše o krátkodobější nájmy či investiční příležitosti).

Naší největší sílu cítíme v synergii ve skupině EBM Group. V naší činnosti využíváme jak zkušenosti a know-how zakladatele a ostatních zaměstnanců, tak i servis ostatních sesterských společností.

Neustále hledáme nové příležitosti ve výše uvedených oblastech bydlení, jak se subjekty z privátního, tak i z veřejného sektoru.

Chceme využít situaci na finančních trzích a hledat optimální formy získávání externích zdrojů, ať už z bankovních institucí do equity jednotlivých projektů, anebo formou střednědobých investic do cenných papírů, resp. podílů ve fondech, a to ze strany hlavně malých a středních investorů.

Loading...
More