Investiční příležitosti

Pozitivní vývoj naší společnosti a příznivá situace na finančních trzích přinášejí zajímavé investiční příležitosti pro menší a středně velké investory.

Naše připravované a realizované developerské projekty v oblasti rezidenčního bydlení (včetně družstev a nájemních bytů), komerčních projektů a center bydlení pro seniory nabízejí zajímavé investiční příležitosti pro equity partnery. Kombinaci financování projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí již brzy doplníme nabídkou možnosti střednědobých investic do cenných papírů, případně jiných druhů investičních nástrojů, které jsou vhodné zejména pro menší a středně velké investory.

Naším cílem je připravovat a spolu se sesterskými společnostmi ve skupině následně realizovat projekty s přidanou hodnotou, a to jak architektonicko-projekčním řešením, tak i funkčním využitím. Díky tomu nabízejí naše projekty také zajímavý komerční potenciál pro investory, kteří mají zájem realizovat dlouhodobý výnos z placeného nájemného.

Každý z projektů realizujeme v samostatné projektové společnosti, což poskytuje adekvátní úroveň zajištění.


Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Proč investovat s EBM Partner?

  • Máme bohaté zkušenosti s developmentem rezidenčních i komerčních nemovitostí.
  • V našich projektech jsme velmi úspěšní.
  • Naše společnost je transparentní, s jasnou corporate governance.
  • Naplno využíváme výhod plynoucích ze synergie v rámci skupiny EBM Group.
  • Dbáme na projektovou diverzifikaci.
  • Cílíme na segmenty s velmi zajímavým komerčním potenciálem a zároveň vyšší odolností vůči cyklickým výkyvům.
  • Do projektů alokujeme své vlastní finanční prostředky.
  • Máme konzervativní přístup k celkovému zadlužení, a to včetně projektových společností.