Vzhledem k aktuální sociálně společenské atmosféře v ČR se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. v roce 2011 rozhodli, že dozrála doba na uspořádání myšlenek, úvah, rozpracovaných schémat a modelů do formátu schopného oslovit představitele obcí, potenciálních finančních partnerů a v neposlední řadě samotných budoucích uživatelů CBS. Podpora obcí, a to od doporučení až po případnou účast v PPP projektech jako veřejného partnera či spoluprovozovatele, je nevyhnutelná pro úspešnost projektů CBS. Právě obcím záleží zejména na spokojeném a kvalitním životě všech obyvatel a obzvlášť seniorů, kteří si tuto péči zasluhují nejvíce a zástupci obcí jsou schopni zabezpečit adresnost u sociální solidárnosti.

Koncept reflektuje všechny potřebné atributy pro vznik úspěšného projektu po stránce vytvoření alternativního domova pro nejširší vrstvy obyvatel v seniorském věku, po stránce komfortu užívání a dostupnosti pro většinu cílové skupiny, po stránce komplexnosti poskytovaných služeb včetně sociálních, po stránce efektivnosti provozu, po stránce ekonomičnosti přípravy a výstavby těchto staveb a v neposlední řade po stránce výhodnosti investice, resp. ochoty finančních ústavů tento typ projektů financovat.

Základní filozofií Centra bydlení pro seniory je poskytnout domov s dosahem permanentní péče všem zájemcům o plnohodnotné prožití poslední třetiny života.

Za účelem dosažení nejvyšší kvality služeb společnost EBM Partner a.s. založila společnost GrandPark a.s., která je nájemcem a provozovatelem služeb v jednotlivých CBS.

Pilotními projekty Centra bydlení pro seniory jsou CBS Havířov a CBS Hradec Králové a CBS Praha Štěrboholy.

Loading...