Družstevní bydlení je jednou ze tří základních forem bydlení, které má již dlouhou historii a stále je pro mnoho lidí po celém světě vhodným řešením jejich bytových potřeb. Jedná se o dobře fungující systém opírající se o jasně stanovenou právní úpravu. Tento typ bydlení lze charakterizovat tím, že stojí na pomyslném rozmezí mezi bydlením vlastnickým a klasickým nájemním. Vlastníkem družstevního bytu je bytové družstvo, člen má v družstvu členský podíl (vklad), který je pevně spjat s právem nájmu konkrétní bytové jednotky.

Pořízení nového bydlení formou členství v bytovém družstvu má oproti klasické koupi bytu několik výhod, které mohou zájemci o byt usnadnit jeho získání.  Jednou z nich je způsob financování nové bytové jednotky, další výhodou je zpravidla nižší cena a efektivnější následná správa bytu jako součásti družstevního bytového domu a v neposlední řadě jednodušší „prodej“ bytu.

 Družstvo při  nové výstavbě  bytového domu postupuje v zájmu všech jeho členů a optimalizuje, dle  možností, celý proces realizace. Družstvo je objednatelem a následně vlastníkem kompletní projektové dokumentace, všech úředních povolení spojených s výstavbou a především přímým zadavatelem stavebních prací. Výstavba je financována částečně z členských vkladů a částečně hypotéčním úvěrem. Člověk, který se rozhodne získat nový družstevní byt, nemusí sám žádat o úvěr (a dokazovat bance příjmy, ani čistý registr dlužníků), stačí mu splatit členský vklad ve výši cca 30 procent pořizovací ceny bytu (dle konkrétních požadavků financující banky) a zbytek splácí měsíčními úhradami po dobu 20 až 25 let, jimiž se podílí na splátkách úvěru, který si na financování výstavby vzalo u banky družstvo. Členský podíl v družstvu lze převést spolu s členskými právy a povinnostmi spojenými s nájmem daného bytu na jinou osobu (družstevní byt je tzv. „prodán“) bez souhlasu družstva, při převodu se nehradí daň z převodu nemovitosti jako u klasického prodeje bytu.  Členský podíl je předmětem dědického řízení. Ve stanovách družstva si členové mohou ustanovit právo na zřizování podnájmu bytu bez souhlasu družstva.

V případě zájmu členů družstva lze s úvěrující bankou sjednat doplacení celé cenu bytu do doby kolaudace bytového domu z jejich vlastních finančních prostředků (případně z individuálního hypotéčního úvěru) s následným možným převodem bytu do osobního vlastnictví. Stejně tak mohou být bankou  stanoveny podmínky doplacení úvěru a převodu bytu do vlastnictví jednotlivými členy družstva během jeho splácení (za určitý poplatek, zpravidla 1x ročně). Tím je umožněno každému zájemci o bydlení využít ten způsob financování, který je pro něj v daný čas nejoptimálnější.

 

Permalink Image

LakePark Residence Staré splavy

Družstevní bydlení
Loading...