Průběh stavby – CBS Liberec

Aktuálně na stavbě probíhá montáž bednění první poloviny stropu nad 4.NP a montáž výztuže monolitických stěn 4.NP v druhé polovině. Zároveň probíhá postupná montáž prefabrikovaných schodišťových ramen a realizace vnitřních zděných konstrukcí dle postupu výstavby pater. Dále byla zahájena vyzdívka výplňového obvodového zdiva ve 4.NP

Plánované dokončení hrubé stavby je dle HMG 13.10.2017