obrázek na pozadí

Investice

Nabízíme investiční příležitosti

Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic do cenných papírů, případně jiných druhů vhodných investičních nástrojů.

Každý z projektů realizujeme v samostatné projektové společnosti, což poskytuje adekvátní úroveň zajištění. Kombinaci financování našich projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic.

Investiční brožura ke staženíDokumenty pro investory

 

Dluhopisy EBM Partner 6,00/24

ISIN: CZ0003529273
Forma: zaknihované, na doručitele
objem: 250 000 000 Kč
jmenovitá hodnota: 100 000 Kč
minimální investice: 1 dluhopis
úroková sazba: 6,00 p.a.

výplata kupónu: pololetně, zpětně, 
k 30. 6. a 31. 12.
datum emise: 15. 1. 2021
konečná splatnost: 30. 12. 2024
call opce: 30. 12. 2022, 30. 12. 2023 @ 100 % jmenovité hodnoty

 

EBM v číslech

1 220 mil. Kč

souhrnná realizovaná prodejní hodnota dokončených realitních projektů společnosti EBM Partner

720 mil. Kč

souhrnná hodnota splacených úvěrů bankovním institucím

3 800 mil. Kč

souhrnná projektovaná prodejní hodnota realizovaných a připravovaných rezidenčních projektů společnosti EBM Partner

3 500 mil. Kč

celková hodnota aktuálně připravovaných projektů společnosti Logport Development s.r.o. v segmentu komerčních nemovitostí

Proč investovat s EBM Partner? 

Máme bohaté zkušenosti s developmentem
Úspěch dosavadních projektů
Naše společnost je transparentní s jasnou corporate governance
Naplno využíváme výhod plynoucích ze synergie v rámci skupiny EBM Group
Dbáme na projektovou diverzifikaci
Cílíme na segmenty se zajímavým komerčním potenciálem a zároveň odolností vůči výkyvům
Do projektů alokujeme své vlastní prostředky
Dáváme přednost konzervativnímu přístupu k celkovému financování společnosti i jednotlivých projektů

Schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

 

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací