Realizované a připravované projekty

Na základě bohatých zkušeností z realizovaných projektů se neustále snažíme hledat další nové příležitosti v komerčně zajímavých oblastech developmentu. Zejména pak hledat a následně využívat synergických efektů jak uvnitř skupiny EBM Group, tak v širším kontextu se subjekty z privátního, ale i veřejného externího prostředí.
  • Naše připravované developerské projekty zaměřené na rezidenční development v Praze reflektují velmi silnou poptávku po nových bytech. Z dlouhodobého hlediska považujeme tento trh nejen za lukrativní, ale i poměrně rezistentní vůči případným cyklickým výkyvům.
  • Hledáme vhodné příležitosti k rozšíření našeho portfolia o nájemní bydlení – rezidenční v Praze a rekreační v turistických destinacích v České republice i v zahraničí.
  • Kromě osvědčených projektů seniorského bydlení vidíme zajímavý potenciál také v oblasti logistiky, zejména tzv. „retail-warehouse“, a v administrativě, a to v Praze a ve vybraných regionálních centrech.
  • Všechny naše projekty spojuje přidaná hodnota jak ve smyslu architektonicko-projekčního řešení, tak i funkčního využití. Snažíme se přinášet projekty, které svou architekturou a velikostí vhodně zapadnou do zvolené lokality, a tím významně zvyšujeme pravděpodobnost jejich bezproblémové realizace. Díky promyšleným dispozicím naše projekty nejen kvalitně plní svůj účel, ale nabízejí klientům i zajímavý komerční potenciál.
Čeština