ikona avatar
obrázek na pozadí

Dokumenty pro investory

Účetní závěrky

ikona pdfVýroční zpráva skupiny EBM Partner za rok 2021ikona šipkaikona pdfVýroční zpráva skupiny EBM Partner za rok 2020ikona šipkaikona pdfNeauditované finanční údaje Emitenta k 30. 9. 2020 (včetně srovnávacích údajů k 30. 9. 2019)ikona šipkaikona pdfÚčetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2019, včetně výroku auditoraikona šipkaikona pdfÚčetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2018, včetně výroku auditoraikona šipkaikona pdfÚčetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2017, včetně výroku auditoraikona šipkaikona pdfÚčetní závěrka Emitenta za účetní období končící 31. 12. 2016, včetně výroku auditoraikona šipka

Dokumentace a oznámení

ikona pdfSkupina EBM Partner udělila společnosti UniCredit Bank mandát k umístění nových střednědobých zajištěných dluhopisůikona šipkaikona pdfZákladní prospekt pro dluhopisový programikona šipkaikona pdfZákladní prospekt pro dluhopisový program, schválení České národní banky č.j. 2021/000164/CNB/570ikona šipkaikona pdfEmisní dodatek, dluhopisy EBM Partner 6,00/24,ISIN CZ0003529273ikona šipkaikona pdfEmisní dodatek, dluhopisy EBM Partner 6,75/23, ISIN CZ0003522260ikona šipka